One for One - Flowcup

One for One

Star for Life

Star for Life är ett utbildningsprogram med syfte att stärka ungdomars självkänsla för att de skall kunna förverkliga sina drömmar. Stiftelsen har utvecklat en unik metodik för att åstadkomma detta och har i externa utvärderingar visat på mycket goda resultat.

Sedan starten 2005 har 300 000 elever på 3 kontinenter gått genom programmet och de finns idag i 101 skolor i Sydafrika, 20 i Namibia, 11 i Sverige och 1 på Sri Lanka. Programmet når idag över 100 000 elever.

Star for Lifes arbete utgår ifrån FN:s konvention om barns rättigheter samt FNs milleniemål, som ytterst syftar till att skapa hållbara och rättvisa samhällen. Star for Life är en insamlingsstiftelse med 90-konto och är politiskt och religiöst oberoende.

Star for Lifes vision är följande:

”A future in which young people are empowered to realize their dreams as responsible members of caring communities”.

Star for Lifes mission är följande:

”To motivate young people to value learning, acquire the knowledge and skills they need for productive work, and live healthy and meaningful lives”.

Idag når programmet över 100 000 elever och 3 000 lärare och deras familjer. Initiativet utgår från tanken att förebyggande information skall stärka elevernas självkänsla. Om elevens självkänsla stärks är denne också villig att fatta ett antal beslut avseende exempelvis utbildning och hälsobeteende. För att göra programmet mer tilltalande bland ungdomarna varvas utbildningen med musik och idrott.

Vill du veta mer om Star For Life så kan du läsa mer om dem här: www.starforlife.se

 


 

N/a’an ku sê

N/a’an ku sê är en välgörenhetsorganisation som vill bevara Namibias landskap, kultur och vilda djur. N/a’an ku sê grundades av de Namibia-födda naturvårdarna Dr Rudie och Marlice van Vuuren. Organisationen började sitt arbete år 2003 genom att tillhandahålla gratis sjukvård till det fattiga San-samhället i Epukiro i östra Namibia.

N/a’an ku sê ser bevarandet som centralt, detta baserar sig på att ekosystemet är kopplat till sin lokala befolknings välbefinnande. De tar inte bara hänsyn till djur- och växtliv, utan också de mänskliga faktorerna med tillhörande landskap. Detta gör dem genom forskningsplatser i hela Namibia. Deras vildmarksreservat erbjuder en ny chans till föräldralösa, skadade och svårt drabbade djur genom projektet som stödjer San-folket.

“N/a’an ku sê Lifeline Clinic i Epukiro ger kvalitativ vård till de fattiga San-folket i Namibia.”

N/a’an ku sê Lifeline Clinic i Epukiro ger kvalitativ vård till de fattiga San-folket i Namibia. Stammen är en av de äldsta stammarna i världen; traditionella jägare och samlare med ursprung ifrån Kalahari-öknen. De är det fattigaste och mest marginaliserade samhället i Namibia.

Kliniken består av två läkare, en sjuksköterska och fyra San-översättare. Förutom klinikbaserad sjukvård, deltar de i minst två externa undersökningar per månad i Omaheke-regionen. Där behandlar dem mellan 50-200 patienter i extremt fattiga och avlägsna bosättningar som har liten eller ingen tillgång till sjukvård. WHO uppger att de  utsatta grupperna har mer än 10 km till närmaste sjukvård. De uppsökande sjukvårdsteamen riktar sig till samhällen som finns 40-50 km ifrån sjukvården.

“N/a’an ku sê är bokstavligen livslinjen för San-folket i och runt om Epukiro.”

De genomför också ytterligare externa undersökningar (1-2 uppdrag per månad) för att hitta, diagnostisera och behandla TB hos San-folket på landsbygden Omaheke. De erbjuder nattlig vård till de som behöver, inklusive patienter med TB, undernärda barn, patienter med psykiska problem samt övriga patienter som behöver akut medicinsk sjukvård. Genom att tillhandahålla dessa tjänster förbättrar de hälsotillståndet för denna gedigna kultur och gör det möjligt för dem att komma in i samhället. N/a’an ku sê är bokstavligen livslinjen för San-folk i och runt om Epukiro.

Vill du veta mer om N/a’an ku sê så kan du läsa mer om dem här: www.naankuse.com

 


 

Under utvecklingen av Flowcup har vi träffat flera välgörenhetsorganisationer som berättat om förskräckliga levnadsförhållanden för flickor och kvinnor runt om i världen. De vittnar om flickor som använder gamla strumpor som mensskydd och om flickor som avstår från att gå till skolan för att de har mens och saknar mensskydd. Det tycker vi på Flowcup inte är acceptabelt. Vi anser att tillgång till bekväma och säkra mensskydd borde vara varje kvinnas rättighet, oavsett var i världen hon bor.

Att bidra till detta har hela tiden varit självklart och när vi beslutade att Flowcup skulle donera en menskopp för varje kund som handlar så kändes det helt rätt och vårt sökande efter bra samarbetspartners började. Det gläder oss att vi skapat goda samarbeten med stiftelsen Star For Life och The N/a’an ku sê Foundation, som ansvarar för att distribuera menskopparna på ett ansvarsfullt sätt. När du handlar av oss på Flowcup skänker du en menskopp till de här organisationerna.

Ditt köp gör en direkt skillnad för en kvinna på riktigt.

Tack!